!!! Секцията се конструира !!!
7. гр.Бургас (Местността ''Пода'' и Църквата ''Свети Кирил и Методий'')

Бургас е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина на българското Черноморие.

Местоположението сред няколко природни резервати и защитени местности, антични и средновековни селища, Черно море и ежегодните фестивали привличат множество туристи. Бургаската катедрала, носеща името на славянските апостоли Кирил и Методий, и защитената местност Пода са сред 100-те национални туристически обекта. Манастирът „Света Анастасия“ на едноименния остров в акваторията на Бургаския залив е единственият запазен средновековен островен манастир в Черно море.


Местността Пода е разположена на юг от центъра на Бургас по продължението на международен път Е 87, близо до разклонението му за бургаския квартал Крайморие.

През 1994 г. защитената местност-лиман е обявена за КОРИНЕ място, а през 2002 г. за влажна зона с международно значение (Рамсарски обект). Предложена е за включване в Европейската екологична мрежа Натура 2000 в рамките на природен комплекс „Мандра - Пода“.

Площта на защитената местност „Пода“ е 100,7 хектара. В нея са наблюдавани 262 вида птици, което я нарежда сред най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа. Мястото е съхранило огромно количество биоразнообразие в административните граници на град Бургас:

Там се намира единствената по българското Черноморско крайбрежие смесена чаплова колония от бяла лопатарка, блестящ ибис, нощна, червена, сива, гривеста и малка бяла чапли. В самата защитена местност има три основни типа местообитания – хабитати със сладка вода, със солена вода и бракични водоеми. Гнездящите в защитената територия видове са 46, като най-атрактивни са речните рибарки, малките бели и сивите чапли, големите корморани, белите лопатарки и блестящите ибиси, различните видове потапници и патици, тръстиковия блатар и много други. През зимните месеци местността привлича с хранителните си условия нирци, гмурци, звънарки, сиви патици, качулати потапници. В края на лятото могат да се наблюдават речни рибарки, дъждосвирци, брегобегачи, водобегачи, кокилобегачи, чайки, стридояди и други.

През зимата в залива Форос към ЗМ „Пода“ могат да се наблюдават световно застрашените малък корморан, къдроглав пеликан, тръноопашата потапница и други, а самата защитена територия е убежище на големи бели чапли и на десетки хиляди патици и потапници.

Над ЗМ „Пода“ преминава и вторият по големина в Европа миграционен път на птиците, Виа Понтика, като годишно от тук прелитат 75% от европейската популация на белия щъркел (над 250 000 екземпляра), 100% от популацията на розовия пеликан (над 40 000 екземпляра) и хиляди видове хищни, водоплаващи и пойни птици.

В местността освен птици се срещат и други редки представители на българската природа. Тук е едно от най-големите находища на пъстрия смок — най-голямата змия в страната, етруската земеровка — най-малкият бозайник в Европа, екзотичната нутрия и световнозастрашената видра.


Църква „Свети Кирил и Методий“ е православна църква в град Бургас, България.

Църквата е разположена в центъра на града, на площад „Свети Кирил и Методий“, на мястото на малка дървена църква, която е единственият екзархистки храм в града преди Освобождението. Построена е в периода 1897-1907 година по проект на работилия в града италиански архитект Рикардо Тоскани.

Църквата „Свети Кирил и Методий“ се различава от строените през Възраждането църкви, както и от тези, строени през първите година след Освобождението. Храмът е трикорабна кръстовидна базилика, ориентирана по оста изток-запад. Централната апсида с олтара и богато украсения иконостас, се намират в източната част на църквата. Наосът разделя вътрешността на катедралата на три кораба чрез пет двойки носещи мраморни колони. Над главния кораб на църквата е изграден централният и най-голям купол; над двата странични кораба са изградени други четири по-малки куполи. Главният купол се извисява върху висок дванадесетостенен барабан с прозорци. Нартексът в западната част на храма е по-висок от централния кораб. Централния вход е от западната фасада, като другите по-малки входове при северната и южната страна са отворени само при специални церемонии. При изграждането на храма взимат участие и майстор Митьо Цанев от Дряново и Кузман Димитров от Македония. Върху красивия стъклопис на главния вход на катедралата са изобразени светите братя Кирил и Методий. Катедралата е изографисана от художниците Гюдженов и Кожухаров, изографисали и софийския Храм-паметник „Свети Александър Невски“.

През 2010 година на разположения в съседство с църквата площад „Свети Кирил и Методий“ започва строителството на подземен паркинг. Изкопните работи на строежа предизвикват слягане на основите на катедралата и значителни пукнатини в нейната конструкция, поради което през 2011 година храмът е затворен.За повече информация :
Природозащитен център ''Пода''


Вижте по-голяма карта

Фолклорни фестивали и събори
Фолклорни фестивали и събори
Фолклорни фестивали и събори
Всички текстове и изображения в този сайт са под закрила на ЗАПСП. Използването, копирането и публикуването на част или цялото съдържание на сайта е забранено.
"Събития с конкурсен характер (всички)"
 
Магия, Цветове и Усещания