Фолклорни фестивали, събори и панаири

Събор ''Покров на Св.Богородица'' на с.Климентово
ежегодно събитие

с.Климентово,Община Полски Тръмбеш,Област Велико Търново

Вашата оценка
5 от 2 гласа
Октомври 2023

 
Празникът на селото се отбелязва ежегодно, през последната събота и неделя на месец октомври, или през първата събота и неделя на месец ноември.
В зависимост от това, кои от почивните дни са по-близки като дата до 01 ноември.

Село Климентово е разположено в Дунавската хълмиста равнина, в долината (при долното течение) на река Елия. Лежи изцяло на север от реката, като релефът на самото населено място е предимно равнинен, докато този на землището му се отличава с лека разчупеност. Землището на селото има обща площ 18 км2, и има общи граници с тези на град Полски Тръмбеш и селата Страхилово, Иванча и Раданово.

През Климентово преминава третокласен път на републиканската пътна мрежа, свързващ общинските центрове Полски Тръмбеш и Павликени. Селото отстои на 3 км западно от град Полски Тръмбеш, на 38 км северно от областния център Велико Търново, на 45 км югоизточно от Свищов и на 80 км югозападно от Русе.

От повърхностно течащите в землището на село Климентово, единствената река с постоянен целогодишен отток, е река Елия. Над реката, в рамките на селото, са изградени два моста, пригодени за прекосяване от тежки коли. На юг от населеното място, в долината по десния бряг на Елия, е разположена естествено равна обширна мера, използвана често като летателна площадка за самолети от селскостопанската авиация.

Естественият растителен и животински свят в района на Климентово е от типично степен характер. Оригиналната растителност днес заема ограничени площи - това са относително малките по площ мери, ограждащи населеното място. Тя е представена от сухолюбиви треви - овчарска торбичка, синап, магарешки трън, репей, троскот, кощрява, балур и много други. Дърветата, растящи в див вид на територията на землището, са дъб, бряст, габър, липа, леска, топола, орех.

Сред представителите на местната фауна са глухарът, сърната, дивият заек, невестулката, дивото прасе, язовецът, вълкът, лисицата, степният пор, полската мишка, плъхът, скакалецът и др. Много разнообразен е птичия свят - типични представители са дивите патици, гъските, яребиците, гургулиците, пъдпъдъци.

Първото име на селото е Мишуклии, сегашното си име - Климентово, селото получава на 14 август 1934 г.

За контакти :
Кметство : 06141/59-56
Вижте по-голяма карта

Фолклорни фестивали и събори
Фолклорни фестивали и събори
Фолклорни фестивали и събори
Всички текстове и изображения в този сайт са под закрила на ЗАПСП. Използването, копирането и публикуването на част или цялото съдържание на сайта е забранено.
"Събития с конкурсен характер (всички)"
 
Магия, Цветове и Усещания