Условия за ползване

Във връзка с чл.2 и чл.11 от ЗАПСП, авторските права на настоящата интернет страница (www.Sabori.bg / www.Събори.бг) принадлежат на СНЦ „Празниците на България“.

Фолклорни фестивали и събори
Ползването на сайта Sabori.bg (Събори.бг) е обвързано с приемането на настоящите "Условия за ползване" на сайта от потребителите. В случай, че не приемате описаните в тази страница условия, моля да не посещавате и ползвате този сайт.

Условията за ползване определят взаимоотношенията между потребителите на сайтът Sabori.bg (Събори.бг)

''ПОТРЕБИТЕЛ'' e лице, ползващо Sabori.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА SABORI.BG
Потребителят се съгласява с Условията за ползване, ако използва услугите със свободен общ достъп или като попълва формуляра за запитване.

Съдържанието на този уеб сайт - текстове, статии, рубрики, графичен дизайн и оформление, цветовата схема, изображения, документи или други материали са интелектуална собственост на СНЦ „Празниците на България“, в случай че не е упоменато друго.

Всички материали в сайта са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на Sabori.bg без изрично писмено разрешение от СНЦ „Празниците на България“ е забранено.

Забранено е разпространението на съдържанието, копирането и публикуването в други сайтове. Разрешено е ползването или принтирането на предоставените от Sabori.bg материали само за лични цели.

СНЦ „Празниците на България“ се стреми да поднесе пълна, достоверна и обективна информация, която да е полезна за всеки, но не носи отговорност за пълнотата на публикуваните статии и данни. Информацията е предварителна, няма официален характер и подлежи на промени.

СНЦ „Празниците на България“ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система заради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
Потребителят се съгласява да използва сайтът на свой риск и е задължен да не търси съдебна отговорност на неговите собственици за вреди, които са настъпили вследствие на ползването на този сайт.

Sabori.bg съдържа връзки към други сайтове, те се предоставят за улеснение на потребителите. СНЦ „Празниците на България“ не носи отговорност за съдържанието на информация, публикувана в тях, както и за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при формите за запитвания за услугите на Sabori.bg като име, фирма, град, описание на проекта и др., няма да бъдат предоставяни на трети лица (физически или юридически).

СНЦ „Празниците на България“ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.
СНЦ „Празниците на България“ не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
СНЦ „Празниците на България“ има право по всяко време да променя дизайна и променя, спира или добавя информация или нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
СНЦ „Празниците на България“ има право да изпраща рекламни съобщения на Email, телефон.
СНЦ „Празниците на България“ не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
СНЦ „Празниците на България“ не носи отговорност за публикуваните в него материали и мнения .

На Вашето внимание:
СНЦ „Празниците на България“ се стреми да поднесе пълна, достоверна и обективна информация, която да е полезна за всеки, но поради спецификата на провежданите събития, съветваме всички Потребители да се свързват с Организаторите или кметовете на населени места, относно конкретика. Понякога дадено събитие се отменя или прехвърля към друга дата, поради съвпадение с национални или други празници. Има практика администрацията да променя времетраенето или условията. Някои събития отмират и не се възобновяват. За наше съжаление, по-голяма част от Общинската или местна администрация не ни уведомяват при промяна на провежданите от тях мероприятия.

За Ваше улеснение, моля, ползвайте изведените към всяко събитие линкове, телефони, e-mail или др..

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да гласува за всяко събитие. С цел избягване на злоупотреби с това право, се допуска само едно гласуване за конкретно събитие от конкретен IP адрес.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изпрати нова или коригираща информация, както и авторов снимков материал на e-mail: bgsabori@gmail.com, за всяко едно събитие на сайта. След проверка за коректност и одобрение на информацията, Сдружението се ангажира да представи информацията на сайта си, при пълно спазване авторските права на изпращача. При желание, Сдружението ясно ще обозначи Автора им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изпрати нова информация, като и авторов снимков материал на e-mail: bgsabori@gmail.com, за всяко едно събитие, което не презентирано на сайта, но отговаря на политиката на Сдружението за опазване на културното наследство в РБългария. След проверка за коректности и одобрение на информацията, Сдружението се ангажира да представи информацията на сайта си, при пълно спазване авторските права на изпращача. При желание, Сдружението ясно ще обозначи Автора им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подаде сигнал към Сдружението, (e-mail: bgsabori@gmail.com) ако има съмнение, че са му нарушени авторските или сродни права. Сдружението се задължава в 1-седмичен срок да премахне материалите или (при изявено желание) постави ясно обозначение за Автора им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под никаква форма и носител информация публикувана на САЙТА без писмено съгласие.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да търси никаква отговорност за директни, индиректни, случайни, специални, материални, морални или каквито и да е вреди въобще, включително, без ограничение към САЙТА, собствениците на марката SABORI.BG, екипа грижещ се за поддръжката.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва Sabori.bg във връзка с проучвания, спам, рекламни съобщения.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, като същият е запознат с отговорността която носи при накърняване на авторските и сродните им права и тези при извършване на електронни престъпления.

ДРУГИ
Настоящите Условия за ползване имат задължителна сила както за Sabori.bg така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Условията за ползване от датата на публикуването им в Sabori.bg.
Потребителят е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Условията за ползване. Ползването на услугата след промени в Условията за ползване означава съгласие с тези промени.
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от Sabori.bg по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ и СНЦ „Празниците на България“ се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.

Фолклорни фестивали и събори


Всички текстове и изображения в този сайт са под закрила на ЗАПСП. Използването, копирането и публикуването на част или цялото съдържание на сайта е забранено.
"Събития с конкурсен характер (всички)"
 
Магия, Цветове и Усещания